აპოსტროფი ესი

32 წლის, მამრი წევრია 9 წელი 1 დღე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას