აპოსტროფი ესი

33 წლის, მამრი წევრია 9 წელი 6 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას