აპოსტროფი ესი

30 წლის, მამრი წევრია 7 წელი 4 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას