აპოსტროფი ესი

31 წლის, მამრი წევრია 8 წელი 4 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას