კაცია მუნჯაძე

103 წლის, უცნობი სქესის წევრია 9 წელი 7 თვე