ქეთი გეთიაშვილი

უცნობი სქესის წევრია 8 წელი 6 თვე