აპოსტროფი ესი

27 წლის, მამრი წევრია 4 წელი 3 კვირა

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას