აპოსტროფი ესი

27 წლის, მამრი წევრია 4 წელი 4 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას