აპოსტროფი ესი

28 წლის, მამრი წევრია 4 წელი 11 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას