აპოსტროფი ესი

27 წლის, მამრი წევრია 3 წელი 11 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას