აპოსტროფი ესი

28 წლის, მამრი წევრია 4 წელი 8 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას