აპოსტროფი ესი

28 წლის, მამრი წევრია 5 წელი 3 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას