აპოსტროფი ესი

29 წლის, მამრი წევრია 5 წელი 10 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას