აპოსტროფი ესი

29 წლის, მამრი წევრია 6 წელი 4 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას