აპოსტროფი ესი

29 წლის, მამრი წევრია 6 წელი 1 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას