აპოსტროფი ესი

32 წლის, მამრი წევრია 8 წელი 6 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას