აპოსტროფი ესი

30 წლის, მამრი წევრია 6 წელი 7 თვე

ვისმები გამოტოვებული ხმოვნის ადგილას