გელა საზუაშვილი

22 წლის, მამრი წევრია 4 წელი 2 თვე