გელა საზუაშვილი

21 წლის, მამრი წევრია 3 წელი 6 თვე