საქართველოს სიკვდილიანობის ინდექსი 0 სგ

4,979 ნახვა 0 სგ

საქართველო სიკვდილიანობის ინდექსით მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას ჩამორჩება. ამის გამოსასწორებლად ქვეყანაში რიგი აქტივობებისა იგეგმება.

კომენტარები