საქართველოს სიკვდილიანობის ინდექსი 0 სგ

6,527 ნახვა 0 სგ

საქართველო სიკვდილიანობის ინდექსით მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას ჩამორჩება. ამის გამოსასწორებლად ქვეყანაში რიგი აქტივობებისა იგეგმება.

კომენტარები