კაცია მუნჯაძე

101 წლის, უცნობი სქესის წევრია 6 წელი 9 თვე