დემეტრე ბანდადებული

უცნობი სქესის წევრია 5 წელი 5 თვე